Leistungen

Wir leisten komplexe Leistungen in Bereichen Service, Technologie, Ersatzteile usw. Team der TOSHULIN Fachleuten macht zusammen mit unseren Vertretungen Maschinenservice durch die ganze Welt, inkl. Lieferungen der Ersatzteile bzw. Generalüberholungen. Zur Unterstützung unserer Kunden sind auch Ferndiagnostik und Hotline bestimmt, bzw. Zusammenarbeit unserer Technologieabteilung beim Programmieren.

Beschaffung der Ersatzteile

Haben Sie eine Anforderung, einen Ersatzteil zu beschaffen?

Seien Sie so freundlich bitte und füllen Sie unser Nachfrageformular aus:

Poptávka náhradních dílů

Společnost

Kontakt

Stroj

Poptávka náhradních dílů

Za účelem vyřízení Vaší poptávky prosíme o uvedení výše požadovaných údajů. Tyto údaje budou zpracovány společností TOSHULIN, a.s. se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO: 25510851, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky náhradních dílů; tyto údaje budou správcem uchovány po dobu čtyř let od vyřízení objednávky, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu delší.

* takto označené položky je nutno zadat

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů může využívat služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden zde.

Berete na vědomí, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) požadovat výmaz osobních údajů,(iv) požadovat omezení zpracování osobních údajů, (v) podat námitky proti zpracování osobních údajů,(vi) odvolat udělený souhlas a taktéž (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 573327576 nebo zasláním emailu na adresu gdpr@toshulin.cz.